kopirwide

Kopirnica

Jedno od najuspešnijih gradskih preduzeća, osnovala je 1972. godine Skupština grada Beograda, kao Direkciju za javne garaže i parkirališta, kako bi se …

gradjevinar

Pomoćni poslovi u građevinarstvu

Jedno od najuspešnijih gradskih preduzeća, osnovala je 1972. godine Skupština grada Beograda, kao Direkciju za javne garaže i parkirališta, kako bi se …

07 - Copy

Pranje gradskih ulica

Jedno od najuspešnijih gradskih preduzeća, osnovala je 1972. godine Skupština grada Beograda, kao Direkciju za javne garaže i parkirališta, kako bi se …

07

Košenje putnih pravaca

Patriot d.o.o. vrši usluge košenja putnih pravaca na relacijama Bijeljina – Zvorni, Bijeljina – Brčko, Bijeljina – Ugljevik Jedno od najuspešnijih gradskih …